Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Normy minimalnego czasu wypoczynku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Odpowiedź MRiPS

Wersja Operacje
03/27/2023 - 10:03 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi stanowisko Związku Filmowców

Bieżąca wersja
01/27/2023 - 14:01 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MRiPS

10/07/2022 - 12:59 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-10-10 07:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-27 10:03:30
Opis: Dochodzi stanowisko Związku Filmowców
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-01-27 14:01:15
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiPS
Operator: Łukasz Starzewski