Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Leszek Masadyński "Sokrates Software"

Przedłużenie na okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. Rocznej Polisy Serwisowej zwanej dalej: ”Polisą”, dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką „SowaSQL Standard.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
4550.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2022-09-29 11:46:34
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2022-09-29 11:47:51
Operator: Marek Tenerowicz