Biuletyn Informacji Publicznej RPO

PBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonania badania ilościowego dotyczącego dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, według przedstawionej oferty zawierającej harmonogram działań

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
59655.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2022-09-29 09:48:40
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2022-09-29 09:49:55
Operator: Marek Tenerowicz