Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kantar Polska S.A.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania ilościowego dotyczącego realizacji prawa do nauki w Polsce przysługującego uczniom ukraińskim z doświadczeniem uchodźczym, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu oświaty.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
95817.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2022-09-29 09:43:55
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2022-09-29 09:44:59
Operator: Marek Tenerowicz