Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe „MIRMAR”

Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 
do: 
1)    Przygotowania nowego bilansu mocy dla budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
2)    Przygotowania i omówienia w Stoen Operator Sp. z o.o. koncepcji zasilania budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
3)    Przygotowania kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.,
4)    Doprowadzenia do wydania przez Stoen Operator Sp. z o.o. warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
6519.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2022-09-23 11:41:05
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2022-09-23 11:42:02
Operator: Marek Tenerowicz