Biuletyn Informacji Publicznej RPO

DTP-SOFT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawa subskrypcji na 12 (dwanaście) miesięcy, na oprogramowanie: ADOBE CREATIVE CLOUD - wszystkie aplikacje – 9 (dziewięć) sztuk licencji.

Data zawarcia umowy
Wartość umowy
40221.00
Okres obowiązywania
-
Autor informacji: Wydział Zamówień Publicznych
Data publikacji: 2022-09-15 11:10:54
Osoba udostępniająca: Marek Tenerowicz
Data: 2022-09-15 11:12:19
Operator: Marek Tenerowicz