Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Jak przeciwdziałać zagrożeniom z sieci dla najmłodszych w kontekście seksualnym. MEiN informuje o swoich działaniach

Wersja Operacje
08/19/2022 - 13:31 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź MEiN

Bieżąca wersja
07/13/2022 - 15:13 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi informacja o piśmie RPO do Rzecznika Praw Dziecka

07/08/2022 - 11:55 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-07-08 11:53:00
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-08-19 19:23:20
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-07-13 15:13:34
Opis: Dochodzi informacja o piśmie RPO do Rzecznika Praw Dziecka
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-07-11 15:58:43
Operator: Łukasz Starzewski