Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Jak przeciwdziałać zagrożeniom z sieci dla najmłodszych w kontekście seksualnym. MEiN informuje o swoich działaniach

Wersja Operacje
08/19/2022 - 13:31 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź MEiN

Bieżąca wersja
07/13/2022 - 15:13 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi informacja o piśmie RPO do Rzecznika Praw Dziecka

07/08/2022 - 11:55 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o piśmie RPO do Rzecznika Praw Dziecka
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski