Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problemy z doręczaniem przesyłek sądowych trzeba wyjaśnić. RPO pisze do MS

Data:
  • Ze skarg do RPO wynika, że listonosze nie robią adnotacji na przesyłkach, które sądy wysyłają pod adresy, gdzie adresaci nie mieszkają
  • W takich sytuacjach zostawiają tylko awizo. Powoduje to problemy dla sądów i adresatów, bo pismo sądowe podwójnie awizowane, a niepodjęte przez adresata, uznaje się za doręczone
  • Po bezskutecznej interwencji u prezesa Poczty Polskiej Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości o zainteresowanie się sprawą i jej wyjaśnienie

Do RPO wpływają skargi na sposób doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską S.A. Obywatele informują, że spotykają się z doręczeniami pism z sądu adresowanych do osób, które nie mieszkają i nigdy nie mieszkały pod ich adresem. Mimo przekazania takiej informacji listonoszowi, doręczyciele zamiast zrobić stosowną adnotację na przesyłce, pozostawiają awizo w skrzynce pocztowej.

Takie sytuacje są problematyczne zarówno dla sądu, jak i i dla osób, którym przesyłka sądowa powinna zostać doręczona. Powodują też dyskomfort dla zamieszkujących pod adresem, na który próbowano ją doręczyć.

Po bezskutecznej interwencji u prezesa Poczty Polskiej RPO Marcin Wiącek pisze w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości, do którego kompetencji należy ustalanie zasad i trybu doręczania pism procesowych z sądów.

Informuje, że w reakcji na pismo skierowane w kwietniu do Poczty Polskiej został poinformowany, że Spółka realizuje usługi zgodnie przepisami prawa oraz z wolą kontrahentów. A pracownicy poczty nie posiadają instrumentów umożliwiających im sprawdzenie, czy pod wskazanym adresem przebywa adresat oraz weryfikowanie informacji podawanych przez osoby trzecie.

RPO przypomina, że przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych zawierają wzór formularza pokwitowania odbioru. Na tym formularzu, wśród adnotacji, które wypełnia listonosz, przewidziano – w przypadku gdy przesyłki nie doręczono - możliwość podania z jakich innych przyczyn tak się stało.

Uzyskanie przez listonosza informacji, że adresat wyprowadził się bądź nie zamieszkuje lub nie przebywa pod wskazanym adresem, jest okolicznością, która powinna być odnotowana na formularzu pokwitowania odbioru.

Nie można więc mówić, że doręczyciele - po otrzymaniu takiej informacji - nie posiadają instrumentów umożliwiających im podjęcie działań. Bo prawidłowym działaniem powinno być w takiej sytuacji właśnie uczynienie odpowiedniej adnotacji na przesyłce.

W celu poszanowania praw obywateli RPO prosi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie o stanowisku i podjętych działaniach.

VII.501.36.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski