Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gdy listonosz tylko zostawia awizo listu sądu do obywatela... Rzecznik pisze do prezesa Poczty Polskiej

Data:
  • Ludzie skarżą się, że listonosze nie czynią stosownych adnotacji zwrotnych na przesyłce, którą sąd wysyła pod adres, gdzie dana osoba nie mieszka  
  • W takich sytuacjach zostawiają tylko awizo. Tymczasem pismo sądowe podwójnie awizowane, a niepodjęte przez adresata, uznaje się za doręczone  
  • Konsekwencje tego ponosi adresat, który nie dowie się np., że sąd wzywa go albo przekazuje ważną wiadomość
  • AKTUALIZACJA: Spółka realizuje usługi zgodnie przepisami prawa oraz z wolą kontrahentów - informuje Poczta Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie u prezesa Poczty Polskiej S.A Tomasza Zdzikota.

Do RPO wpływają skargi na sposób doręczania przesyłek sądowych przez Pocztę Polską S.A. Skarżący wskazują, że mimo że informują doręczycieli, próbujących doręczyć pismo z sądu, że adresat nie mieszka i nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem, listonosze nie  czynią stosownych adnotacji na przesyłce, lecz pozostawiają awizo.

Rodzi problemy nie tylko dla osób, którym przesyłka sądowa ma zostać doręczona oraz sądu. Powoduje także dyskomfort osób mieszkających pod adresem, na który nadeszła przesyłka sądowa.

Sposób doręczania pism sądowych regulują przepisy ustawowe oraz akty wykonawcze. Jednakże z uwagi na fakt, że doręczyciel przy pierwszej próbie doręczenia jest powiadamiany, że adresat przesyłki nie mieszka i nigdy nie mieszkał pod wskazanym adresem, to dla ułatwienia dalszego postępowania powinien sporządzać stosowną adnotację na przesyłce - zamiast pozostawiać awizo, którego niezrealizowanie rodzi negatywne skutki procesowe.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi prezesa Poczty Polskiej o rozważenie wydania komunikatu co do postępowania z takimi przesyłkami oraz uświadomienie doręczycieli w tej kwestii.

VII.501.36.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Poczty Polskiej
Operator: Krzysztof Michałowski