Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Nie rozszerzać uprawnień do wniesienia kasacji – stanowisko RPO dla senackiej komisji

Wersja Operacje
05/12/2022 - 12:07 przez Krzysztof Mich…

Aktualizacja po posiedzeniu komisji i dodanie wcześniejszych wystąpień RPO

Bieżąca wersja
05/11/2022 - 12:48 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-05-11 12:35:18
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-12 12:09:53
Opis: Aktualizacja po posiedzeniu komisji i dodanie wcześniejszych wystąpień RPO
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-11 13:07:27
Operator: Krzysztof Michałowski