Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla 2 lata czekania na termin pierwszej rozprawy sądowej. RPO interweniuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest odpowiedź

Wersja Operacje
06/29/2022 - 14:45 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedz MS

Bieżąca wersja
04/29/2022 - 10:29 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-04-29 10:19:50
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski