Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa obywatelki przez 2 lata krążyła między wydziałami sądu. RPO skutecznie zainterweniował

Data:
  • Sprawa obywatelki krążyła między wydziałami tego samego sądu przez 2 lata
  • Stanowi to naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki
  • Po pomyślnej interwencji RPO działania zostały przyspieszone

Seniorka z orzeczeniem o niepełnosprawności poinformowała Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, że nic nie dzieje się w sprawie jej powództwa w Sądzie Okręgowym w W. Podczas postępowania wyjaśniającego ustalono, że powództwo zgłoszone przed Sądem Rejonowym obejmowało sprawy, które powinny znaleźć się w Sądzie Okręgowym.

Sąd Rejonowy podejmował już działania w sprawie, przez co postępowanie zostało unieważnione. Po odwołaniu się przez obywatelkę wyrok uchylono, a sprawe skierowano do ponownego rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu.

Wyrok zapadł w lutym 2017 r. Niestety po wyroku sprawa nie została przekazana do właściwego wydziału Sądu Okręgowego. W lutym 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Okręgowego o udzielenie informacji o stanie sprawy. Dzięki interwencji Rzecznika sprawie nadano sygnaturę w XII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w W.

Bez wątpienia dwuletni okres przekazywania sprawy między wydziałami tego samego sądu to naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Rzecznik uznał skargę obywatelki za zasadną i poinformował o tym prezesa Sądu Okręgowego w W. Ten zapewnił, że powyższe zasady obecnie są przestrzegane, co pozwoliło wyeliminować podobne sytuacje.

BPW.511.90.2018

Autor informacji: Paulina Modrzecka
Data publikacji: 2021-07-22 15:21:07
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski