Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Siódma okresowa wizyta Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom w Polsce

Data:

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT) przeprowadził w dniach 21 marca do 1 kwietnia 2022 r. wizytacje 22 miejsc pozbawienia wolności w ramach siódmej okresowej wizyty w Polsce.

Głównym celem wizyty była ocena kroków podjętych przez polskie władze w odpowiedzi na rekomendacje zgłoszone przez CPT po jego poprzednich wizytach w Polsce. W związku z tym pracownicy CPT szczególną uwagę poświęcili traktowaniu osób zatrzymanych przez Policję, cudzoziemców w detencji administracyjnej, osób tymczasowo aresztowanych i pacjentów zamkniętych szpitali psychiatrycznych.

Delegacja CPT spotkała się w Polsce z zastępczynią rzecznika praw obywatelskich Hanną Machińską oraz pracownikami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz zapobieganiu torturom.

Niestety, mimo ponawianych przez delegację CPT próśb dotyczących organizacji spotkania podsumowującego wyniki wizyty, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości oraz Minister Zdrowia (jak również Sekretarze i Podsekretarze Stanu wymienionych resortów), nie znaleźli czasu na takie spotkanie. W związku z tym, Komitet przekaże swoje wstępne ustalenia rządowi RP w formie pisemnej.

Miejsca pozbawienia wolności zwizytowane przez delegację Komitetu:

Jednostki Policji:

 • Komenda Miejska Policji, Biała Podlaska
 • Komenda Miejska Policji, Białystok
 • Policyjna izba dziecka, Białystok
 • Komenda Powiatowa Policji, Bielsk Podlaski
 • Komenda Powiatowa Policji, Chojnice
 • Komenda Powiatowa Policji, Człuchów
 • Komenda Powiatowa Policji, Gostynin
 • Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
 • Komenda Powiatowa Policji, Siemiatycze
 • Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
 • Komenda Miejska Policji, Toruń
 • Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, Warszawa
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36, Warszawa
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa V, ul. Żeromskiego 7, Warszawa
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI, ul. Jagiellońska 51, Warszawa

Placówki Straży Granicznej:

 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku
 • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Wędrzynie

Jednostki penitencjarne:

 • Areszt Śledczy w Białymstoku
 • Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu

Placówki izolacji postpenalnej:

 • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie i jego filia w Czersku
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: korekta omyłki pisarskiej
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński