Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Ukraińcom chorującym psychicznie potrzebna jest pilna pomoc. RPO apeluje do premiera. MRiPS informuje: będzie zmiana specustawy

Wersja Operacje
04/28/2022 - 13:01 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź MZ

Bieżąca wersja
04/08/2022 - 15:28 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi odpowiedź MRiPS

03/25/2022 - 13:25 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiPS
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski