Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co zrobi państwo dla polepszenia sytuacji mieszkańców Podlasia. Rzecznik pyta premiera 

Data:
  • Branży turystycznej Podlasia grozi zapaść wobec przedłużania zakazu pobytu w strefie przygranicznej w związku z sytuacją migracyjną 
  • A wizerunek regionu, w tym Puszczy Białowieskiej, jako zielonych płuc Polski był budowany latami; teraz trzeba będzie go odbudowywać
  • Mur budowany na polsko-białoruskiej granicy będzie miał zaś katastrofalne skutki nie tylko dla turystyki, ale przyczyni się także do dewastacji puszczy

Takie m.in. obawy przedsiębiorców i  mieszkańców Podlasia Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Marcin Wiącek prosi go o informacje, czy rozważane jest podjęcie stosownych działań, a także o wskazanie instrumentów z jakich skorzysta państwo dla polepszenia  sytuacji mieszkańców Podlasia.

Podczas wizyty RPO w styczniu 2022 r. w woj.  podlaskim przedsiębiorcy i mieszkańcy opisywali problemy powstałe we wcześniej obowiązującym stanie wyjątkowym oraz w obecnym zakazie przebywania w strefie przygranicznej - w związku z trudną sytuacją migracyjną na granicy.

Wskazywano na trudności, z jakimi zmagają się przedstawiciele szeroko pojętej branży turystycznej (w tym właściciele i pracownicy obiektów noclegowych, gastronomicznych, usług transportowych, usług przewodnickich), a także osoby trudniące się handlem, usługami okołoturystycznymi, zbytem produktów lokalnych. Wyrażano głębokie zaniepokojenie stanem finansowym swoich firm oraz rodzin.

Postulowano rozszerzenie grupy beneficjentów wparcia finansowego państwa, poprzez przyznanie rekompensat podmiotom gospodarczym i świadczącym usługi spoza ścisłego obszaru objętego zakazem przebywania, a również dotkniętych konsekwencjami ograniczeń.

Według zebranych negatywne następstwa dla ekonomii regionu i przedsiębiorców występują nie tylko w miejscowościach objętych zakazem przebywania, lecz także w sąsiednich ośrodkach turystycznych i całym województwie. Możliwość odwiedzenia Białowieży i Białowieskiego Parku Narodowego jest jednym z głównych celów podróży w ten region. A obecny stan negatywnie wpływa na wizerunek regionu Puszczy Białowieskiej.

Podnoszono także problem budowy muru na granicy z Białorusią. W ocenie zainteresowanych, należy podjąć pilne działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków jego budowy. Zdaniem mieszkańców wzniesiona zapora będzie miała katastrofalne skutki dla przyrody i przyczyni się do dewastacji Puszczy Białowieskiej. Konsekwencją tego będzie spadek zainteresowania turystów tym regionem kraju oraz dalsze problemy branży turystycznej. Istnieją także obawy o utratę rekomendacji UNESCO, która ma istotne znaczenie, szczególnie dla zagranicznych turystów.

Mieszkańcy prosili także o umożliwienie szerszego dostępu do informacji o działaniach władz w związku z budową muru. Chodzi m.in. o uczestnictwo w konsultacjach, możliwość wypowiedzenia się. Innym pomysłem było zmniejszenie strefy objętej zakazem pobytu do obszaru, na którym trwa budowa  (ok. 200-300 m od granicy). Wśród postulatów był również apel o nieprzedłużanie zakazu przebywania i całkowite zniesienie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej z Białorusią.

Wskazywano, że negatywnie wpływa to na sytuację społeczną i ekonomiczną regionu. Gospodarka Podlasia  w znacznej mierze opiera się bowiem na turystyce. Wizerunek terenów Puszczy Białowieskiej oraz Podlasia jako zielonych płuc Polski był budowany przez lata. Teraz trzeba będzie go odbudowywać, przez co branży turystycznej grozi zapaść.

Zdaniem przedsiębiorców spełnienie oczekiwań branży turystycznej umożliwi odpowiednio zaplanować działania, w tym promocyjne, na sezon turystyczny 2022. Konieczny wydaje się również rządowy program wsparcia gospodarczego dla regionu. 

V.7108.32.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-03-11 09:19:25
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-06-03 12:43:36
Opis: Dodano do tekstu odpowiedzi MSWiA
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-06-01 11:38:27
Opis: Dochodzi odpowiedź MSWiA
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-04-26 08:33:56
Opis: Dochodzi odpowiedź MF
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2022-03-11 10:47:03
Operator: Łukasz Starzewski