Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Banki bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia po stwierdzeniu nieważności abuzywnej umowy kredytu. Ważny wyrok TSUE w sprawie, do której przyłączył się RPO

Wersja Operacje
06/15/2023 - 13:36 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi wyrok TSUE

Bieżąca wersja
10/12/2022 - 15:55 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi informacja o rozprawie TSUE

01/18/2022 - 11:48 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski