Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasady podziału funduszu motywacyjnego w Służbie Więziennej. Rzecznik prosi o wyjaśnienia 

Data:
  • Związkowcy ze Służby Więziennej kwestionują ustalony przez kierownictwo SW podział funduszu motywacyjnego
  • Ich zdaniem kryteria podziału mają charakter demotywacyjny i  pozbawiają świadczeń wielu osób, które wykazywały się dużym zaangażowaniem 
  • Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi dyrektora generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego  o ustosunkowanie się do zarzutów związkowców

Rzecznik otrzymał uchwały zarządów okręgowych Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w których wyrażono sprzeciw wobec kryteriów podziału funduszu motywacyjnego ustalonego w piśmie Dyrektora Generalnego SW z 3 grudnia 2021 r. 

W ocenie strony związkowej funkcjonariusze w sposób nieuzasadniony zostali podzieleni na „pion administracyjny” oraz tzw. „pierwszą linię”. Ich zdaniem określenie „pierwsza linia” otwiera pole do szerokiej uznaniowości, podobnie jak i duże różnice pomiędzy minimalną a maksymalną wysokością świadczenia dla funkcjonariuszy pełniących służbę w „pionie administracyjnym”. 

Sprzeciw wzbudziło także rygorystyczne określenie liczby dni pobytu na zwolnieniu lekarskim, po których obniżana jest wysokość świadczenia. A przełożonym nie pozostawiono możliwości indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków. Dotyczy to także osób przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, bezpłatnych i wychowawczych. 

Zdaniem wnioskodawców przyjęte kryteria pozbawiają świadczeń wiele osób, które dotychczas wykazywały się dużym zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością. Ich zdaniem kryteria te mają charakter demotywacyjny, zakłócający sumienne wykonywanie obowiązków. 

WZF.7043.123-130.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź SW
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski