Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie dla owdowiałych w trakcie procedury. RPO pyta MSWiA o korektę prawa

Data:
  • Ludzie skarżą się na niemożność uzyskania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, gdy jedno z małżonków umiera przed zakończeniem procedury nadania medalu
  • Odmowa przyznania medalu owdowiałym seniorom z uwagi na przeszkody proceduralne jest dla nich bolesna i budzi poczucie niesprawiedliwości
  • RPO pyta MiSWiA o stanowisko co do możliwości zmian w prawie, które pozwolą na nadawanie jubileuszowego odznaczenia także w przypadku śmierci jednego z małżonków

Chodzi o sytuację, gdy jeden z małżonków umiera już po osiągnięciu 50-letniego stażu małżeńskiego, a jeszcze przed odznaczeniem małżeństwa jubileuszowym medalem. Nie jest wtedy możliwe nadanie odznaczenia jedynie osobie żyjącej. W rezultacie wiele osób, których małżeństwa trwają 50 lat, faktycznie pozbawiono prawa do medalu.

To nie pierwsze pismo RPO w tej sprawie. Wcześniej zwrócił się o stanowisko do Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP. Biuro stanęło w obronie dotychczasowej praktyki, wskazując na jej wieloletnie stosowanie oraz konieczność zapewnienia petentom jednolitego traktowania. W ocenie Biura zmiana zasad nadawania tego odznaczenia krzywdziłaby osoby ubiegające się o to na starych warunkach.

W ocenie RPO umożliwienie nadawania tego odznaczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków nie prowadziłoby do naruszenia zasady równości, Dla samych zainteresowanych może mieć zaś ogromne znaczenie.

Dlatego zastępca RPO Stanisław Trociuk spytał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera o stanowisko MSWiA  w sprawie. 

VII.600.22.2020

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2021-12-02 11:30:24
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski