Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują”. Konferencja 21 października w biurze RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Problematyka ochrony zwierząt jest tematyką delikatną i zasługującą na poważne traktowanie.  

Wstępna analiza wniosków zgłaszanych przez obywateli do Biura Rzecznika Praw Obywatelskiego pozwoliła na ustalenie, że art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wymaga powtórnego przemyślenia i przeanalizowania. Stąd zrodził się pomysł na zorganizowanie konferencji, w ramach której będzie możliwe przeprowadzenie rzeczowej dyskusji pomiędzy pracownikami naukowymi polskich uczelni wyższych, osobami odpowiedzialnymi za tworzenie prawa, praktykami prawa oraz osobami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ich hodowlą.

„Kolizje między prawem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują” to tytuł konferencji i zarazem przedmiot analiz referatów, które zostaną na niej przedstawione. Wymiana poglądów i dyskusja pozwolą pokazać obraz ochrony praw zwierząt w Polsce oraz status prawny i uprawnienia osób, które podejmują się interwencji w ich ochronie. Rozmowa o przesłankach, którymi winni się kierować upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, pozwoli podnieść świadomość prawną obywateli co do obecnie obowiązującego art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz wypracować postulaty de lege ferenda.

Istotną kwestią rozważań będą prawne uwarunkowania roli lekarza weterynarii w procedurze odebrania zwierzęcia oraz relacje pomiędzy prawem własności a ochroną zwierzęcia przed cierpieniem.

Konferencja odbędzie się 21 października o godz. 11.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Konferencja będzie także transmitowana on-line, aby jak najszerzej upowszechnić ten ważny społecznie temat i umożliwić uczestnictwo osobom zainteresowanym w wielu miejscach w Polsce.

Zarejestrować się na konferencję można przez formularz https://bip.brpo.gov.pl/formularz/RPO-konferencja-prawa-zwierzat

PROGRAM

Otwarcie konferencji i słowo wstępne

11:00 – 11:20  zastępczyni RPO dr Hanna Machińska

Panel 1 -  moderator Michał Hara, Biuro RPO

11:20 – 11:45 Zwierzę nie jest rzeczą - o postulacie dereifikacji zwierząt w kontekście teorii praw podstawowych  - dr hab. Dorota Probucka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

11:45 – 12:10 Bieżące prace Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie uregulowania zagadnienia związanego z odbieraniem zwierząt właścicielowi - Wojciech Albert Kurkowski, pełnomocnik ministra rolnictwa i rozwoju wsi do spraw zwierząt

12:10 – 12:40 Odebranie zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zwierząt de lege lata i de lege ferenda - dr Agnieszka Gruszczyńska, Uniwersytet SWPS; adw. Dorota Dąbrowska

12:40 – 13:10 Prawne aspekty działalności interwencyjnej organizacji ochrony praw zwierząt, a prawa i obowiązki hodowców - dr Magdalena Silska, European University Institute Florence/Italy; adw. Katarzyna Topczewska, OTOZ Animals

13:10 – 13:40 Dyskusja

13:40 – 14:00 Przerwa

Panel 2 - moderator adw. Agnieszka Krukowska

14:00 – 14:25 Status prawny członka organizacji zajmującej się odbieraniem zwierząt – co wolno robić odbierając zwierzę, a co wymaga zmian? - Konrad Kuźmiński, prezes zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt

14:25 – 14:50 Prawne uwarunkowania roli lekarza weterynarii w procedurze odebrania zwierzęcia - lek. wet. Andrzej Dzikowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14:50 – 15:15 Odebranie zwierzęcia na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt a stan wyższej konieczności w Kodeksie karnym - dr Piotr Zakrzewski, Biuro RPO, UKSW w Warszawie

15:15 – 15:40 Prawo własności a ochrona zwierzęcia przed cierpieniem - studium przypadku - adw. Karolina Kuszlewicz

15:40 – 16:10 Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

16:10  zastępczyni RPO dr Hanna Machińska

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Karnego
Data publikacji: 2021-09-25 07:16:10
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-11-19 14:40:32
Opis: zmiana linku do retransmisji konferencji
Operator: Monika Okrasa
Data: 2021-10-27 09:26:07
Opis: Dochodzi szczegółowa relacja z konferencji
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-21 15:15:16
Opis: Dochodzi przesłanie zastępczyni RPO
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-10-21 12:19:31
Opis: Zamknięto możliwość rejestracji na udział w konferencji w BRPO
Operator: Monika Okrasa