Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Biuro Dyrektora Generalnego

Wersja Operacje
11/23/2022 - 12:48 przez Mariusz Masłow…

Aktualizacja informacji

Bieżąca wersja
09/13/2021 - 13:57 przez Mariusz Masłow…

Publikacja

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Aktualizacja informacji
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Opis: Publikacja
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP