Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Trudności z podwyższeniem emerytury funkcjonariuszy w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Wystąpienie generalne RPO do Szefa KPRM

Wersja Operacje
11/15/2021 - 10:39 przez Katarzyna Kale…

Dochodzi odpowiedź KPRM

Bieżąca wersja
10/29/2021 - 10:17 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MON

09/29/2021 - 10:55 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MF

08/26/2021 - 22:12 przez Monika Okrasa

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji: 2021-08-26 08:32:25
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik