Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Rzecznik interweniuje ws. 13 sędziów wzywanych przez prokuraturę. Prokuratura poinformowała o umorzeniu śledztwa

Wersja Operacje
11/17/2021 - 09:19 przez Katarzyna Kale…

Dochodzi odpowiedź PK z 10.11.2021

Bieżąca wersja
02/24/2021 - 13:06 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź PK z 10.11.2021
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data:
Operator: Łukasz Starzewski