Wersje dla RPO: każdy wcielony w PRL po 1956 r. do wojska z przyczyn politycznych - z prawem do odszkodowania

Wersja Operacje
07/21/2021 - 10:04 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi kolejne pismo RPO do Senatu

Bieżąca wersja
05/25/2021 - 10:23 przez Agnieszka Jędr…

Dochodzi kolejne pismo RPO do Senatu

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-09 15:08:39
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-07-21 10:04:50
Opis: Dochodzi kolejne pismo RPO do Senatu
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2021-05-25 10:23:49
Opis: Dochodzi kolejne pismo RPO do Senatu
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk