Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Komisja Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Wersja Operacje
11/23/2022 - 11:58 przez Maciej Kuczyński

Aktualizacja składu komisji zg. z zarządzeniem nr 48/2022 RPO.

Bieżąca wersja
05/27/2021 - 17:48 przez Mariusz Masłow…

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Aktualizacja składu komisji zg. z zarządzeniem nr 48/2022 RPO.
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP