Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Komisja Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Wersja Operacje
11/23/2022 - 11:58 przez Maciej Kuczyński

Aktualizacja składu komisji zg. z zarządzeniem nr 48/2022 RPO.

Bieżąca wersja
05/27/2021 - 17:48 przez Mariusz Masłow…

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2018-03-08 14:13:52
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-11-23 12:03:34
Opis: Aktualizacja składu komisji zg. z zarządzeniem nr 48/2022 RPO.
Operator: Maciej Kuczyński
Data: 2021-05-27 17:48:53
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP