Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacje KMPT w placówkach Straży Granicznej zlokalizowanych w pobliżu granicy polsko-białoruskiej

Data
,

W dniach 18 – 22 września 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur: Michał Żłobecki i Paulina Wróbel przeprowadzili 8 niezapowiedzianych wizytacji w działających w strukturze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej placówkach SG w: Lipsku, Nowym Dworze, Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku.

W ramach prowadzonych działań sprawdzono materialne warunków detencji cudzoziemców i poziom realizacji przysługujących im uprawnień. Wizytujący dokonali także analizy stosowania przepisów art. 303b ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach oraz §2b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych – wskazane przepisy umożliwiają zawracanie do linii granicy cudzoziemców, którzy przekroczyli ją w sposób nieuregulowany.

Niezależnie od wizytacji KMPT, równoległe czynności służbowe prowadziły Agnieszka Szmajdzińska i Karolina Michalczyk z Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO. W wizytacjach odbywających się w dniach 20 – 22 września uczestniczyli także zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski i główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak. 

Szczegółowe wnioski i rekomendacje KMPT przedstawione zostaną w późniejszym czasie.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński