Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym we Wrocławiu.

Data

1 grudnia 2021 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację Izby Wytrzeźwień działającej we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia  oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

W czasie wizytacji w izbie wytrzeźwień przebywały 2 osób (jedna osoba została doprowadzona krótko przed rozpoczęciem wizytacji, druga natomiast w trakcie jej trwania). Przedstawicielka KMPT miała okazję obserwować procedurę przyjęcia tej osoby. 

Delegacja KMPT nie otrzymała podczas wizyty sygnałów świadczących o złym traktowaniu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Zidentyfikowano jednak obszary wymagające poprawy z perspektywy ochrony osób zatrzymanych przed torturami, nieludzkim i poniżającym traktowaniem albo karaniem. 

Pozytywną praktyką zasługującą na uwagę jest natomiast system wsparcia skierowany do osób uzależnionych od alkoholu oraz osób w kryzysie bezdomności obejmujący przekazywanie ubrań zebranych w ramach akcji charytatywnych oraz nowej odzieży i bielizny zakupionych przez Ośrodek. Osoby chętne mogą zostać skierowane również do specjalistów lub grup wsparcia świadczących pomoc w leczeniu uzależnień oraz wychodzeniu z kryzysu bezdomności.

W raporcie powizytacyjnym zostaną przedstawione szczegółowe ustalenia i rekomendacje. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz