Wizytacja KMPT w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach.

Data
,

W dniach 2—21 lipca 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  przeprowadzili wizytację Zakładu Poprawczego w Sadowicach. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób nieletnich umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Zakład Poprawczy w Sadowicach jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną przeznaczoną dla chłopców. Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowy z personelem Zakładu oraz umieszczonymi w nim nieletnimi, dokonali także oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji. 

W wizytowanym Zakładzie przebywało w czasie wizytacji 5 wychowanków. Przedstawiciele KMPT dobrze ocenili warunki bytowe w placówce, opiekę medyczną oraz traktowanie wychowanków prze personel placówki. Zaniepokojenie wzbudza fakt, iż rozmowy telefoniczne nieletnich z rodziną i innymi osobami bliskimi odbywają się w obecności pracownika Zakładu. Rozwiązanie takie godzi w prawo do prywatności nieletnich i poufność przekazywanych informacji.

Wątpliwości budzi wykorzystywanie izby chorych do celów niemedycznych, np. umieszczanie w niej wychowanków w celu wyciszenia emocji. W Zakładzie brak jest procedur regulujących taki sposób wykorzystania izby, który ze względu na jej rozmiary i wyposażenie stanowić może dodatkową dolegliwość dla nieletnich – nie określono  m.in. przesłanek umieszczenia wychowanka w takiej izbie oraz maksymalnego czasu pobytu w izbie.  

Szczegółowe zalecenia KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-09-01 10:30:16
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-10-06 14:31:12
Operator: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-09-01 10:30:16
Operator: Grażyna Kalisiewicz