Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Poprawczym w Nowem nad Wisłą

Data
,

W dniach 28-30 listopada 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację w Zakładzie Poprawczym w Nowem nad Wisłą.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji nieletnich umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem złego traktowania. Przedstawicielki KMPT przeprowadziły na osobności rozmowy z personelem oraz wychowankami, dokonały oglądu placówki, a także analizy wybranej dokumentacji.

Zakład Poprawczy w Nowem nad Wisłą jest placówką typu zamkniętego, przeznaczoną dla chłopców. W czasie wizytacji podopiecznymi placówki było 11 wychowanków i funkcjonowały dwie grupy wychowawcze. Najmłodszy wychowanek miał 17 lat, natomiast najstarszy - 20 lat.

W placówce panowała poprawna atmosfera, wizytujące nie odnotowały przypadków ograniczania kontaktów z osobami bliskimi (w tym spoza rodziny). Wychowankowie w większości pozytywnie wypowiadali się o kadrze placówki. 

Warunki bytowe w placówce były zróżnicowane. Pokoje wychowanków były wyremontowane, a w większości zaobserwować można było akcenty ozdobne: zdjęcia, rysunki czy inne przedmioty dodające pomieszczeniu osobisty charakter. 

Odmiennie wyglądały natomiast łazienki, z których korzystają wychowankowie. W jednej z nich na suficie widoczne były ślady wilgoci, która jako niebezpieczna dla zdrowia, powinna być natychmiast usunięta. Ponadto, widoczny jest znaczny stopień zużycia i zniszczenia łazienek (zabrudzenia ścian, ubytki, pęknięcia, zardzewiałe elementy).

Należy zaznaczyć, że w czasie wizytacji widoczne były prowadzone prace remontowe w części pomieszczeń. Wizytujące zostały zapewnione, że planowane są również prace remontowe w łazienkach w grupach wychowawczych. 

Placówka dysponuje dobrym wyposażeniem sportowym oraz szeroką ofertą zajęć warsztatowych. 

Wizytujące odnotowały niepokojącą w kontekście prewencji niewłaściwego traktowania, praktykę wykorzystywania izby chorych jako nieformalnego środka dyscyplinarnego w przypadkach niesubordynacji wychowanków.

Zastrzeżenia do takiego działania zostały zgłoszone Dyrekcji placówki już w trakcie wizytacji.
 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz