Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim

Data
,

W dniach 19-21 lipca 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację prewencyjną Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków nieletnich i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych. Przedstawicielki KMPT przeprowadziły na osobności rozmowy z personelem oraz wychowankami, dokonały oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji.

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim jest jednym z dwóch funkcjonujących w Polsce zakładów o wzmożonym nadzorze wychowawczym. Placówka posiada 16 miejsc. W trakcie wizytacji przebywało w niej 7 chłopców. Jeden z chłopców przebywał na urlopie, jeden na zwolnieniu lekarskim. Ponadto jedna osoba oczekiwała na przyjęcie do placówki. 

Warunki bytowe ocenione zostały jako dobre. Nie mniej jednak niektóre pomieszczenia w placówce wymagają remontu oraz odświeżenia. 
Wątpliwości osób wizytujących wzbudziło brak przeprowadzania badania lekarskiego wychowanków po przyjęciu do placówki. Ponadto z uzyskanych informacji wynikało, że w placówce przeprowadzana jest kontrola osobista w sposób jednoetapowy. 

Nieletni mieli także ograniczoną wiedzę na temat dostępnego na terenie placówki specjalnego telefonu służącego do komunikowania się z instytucjami do których mogą się zwrócić m.in. w celu złożenia skargi. 

Osoby wizytujące ustaliły także, że w placówce personel nie jest objęty superwizją ze względu na brak środków finansowych w tym zakresie. 

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz