Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Poprawczym – Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie.

Data
,

W dniach 28-30 czerwca 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Zakładu Poprawczego – Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji nieletnich umieszczonych w placówce oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.

Zakład Poprawczy MOAS w Koszalinie jest placówką resocjalizacyjną o charakterze otwartym, przeznaczoną dla chłopców. Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowy z personelem placówki oraz jej wychowankami, dokonali także oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji.

W wizytacji wzięła udział również ekspertka KMPT – specjalistka z zakresu pedagogiki i olifrenopedagogiki. 

Pojemność jednostki wynosi 96 miejsc, natomiast w czasie wizytacji w placówce faktycznie przebywało dwóch chłopców, a trzech było poza zakładem z uwagi na udzielone urlopy. 

Ze względu na okres wakacyjny oraz niską liczbę wychowanków, nie były organizowane żadne formy aktywności, a nieletni większość dnia spędzali w pokoju. W placówce dostrzegalna była atmosfera niepewności związana z projektowaną ustawą w sprawie wspierania i resocjalizacji nieletnich i ewentualną restrukturyzacją oraz zapowiedzianą likwidacją części zakładów. Sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na fakt, że ustawa ma wejść w życie 1 września 2022 r., co uniemożliwia odpowiednie dostosowania funkcjonowania tych placówek w tak krótkim czasie i stwarza niepewność ciągłości zatrudnienia dla pracowników.

Warunki bytowe ocenione zostały jako dobre. Zauważalna była dbałość o porządek i odpowiedni standard pomieszczeń nawet w tych częściach budynku, które z uwagi na niską liczbę wychowanków nie są na co dzień użytkowane. 

Pozytywnym aspektem dostrzeżonym w trakcie wizytacji była bardzo dobrze zorganizowana dokumentacja medyczna jak i wychowawcza. Dobrą praktyką w tym zakresie były m.in. arkusze zawierające tzw. mapy ciała, czyli obrysy sylwetki ciała człowieka, na których pielęgniarka zaznacza ewentualne obrażenia, blizny czy tatuaże posiadane przez nieletniego przybywającego do placówki. KMPT przypomina jednak, że taki arkusz powinien być wypełniany nie tylko przy pierwszym przyjęciu, ale również po każdym powrocie nieletniego do placówki. 

W wizytowanej placówce nie dostrzeżono sygnałów niewłaściwego traktowania wychowanków. Przedstawiciele KMPT uzyskali natomiast informację, że jeden 
z nieletnich miał zostać pobity przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji związanej z faktem, że nie powrócił on do placówki po zakończonym urlopie. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur będzie monitorował postępowanie prowadzone w tej sprawie. 

Szczegółowe zalecenia KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-07-05 10:04:54
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz