Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Zakładzie Karnym w Łowiczu

Data
,

W dniach 6 – 9 marca 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Zakładu Karnego w Łowiczu, przy ul. Wiejskiej 3. W wizytacji brała udział także ekspertka zewnętrzna KMPT z zakresu psychologii.

Zakład Karny w Łowiczu jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla mężczyzn. Osadzane są w niej osoby tymczasowo aresztowane i skazani recydywiści penitencjarni odbywający karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego. 

W jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz ambulatorium z izbą chorych. 
Ponadto jednostka została wyznaczona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do osadzania skazanych recydywistów penitencjarnych odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego (R-1), którzy poruszają się na wózkach ortopedycznych.

W czasie wizytacji przedstawiciele KMPT odbyli wstępną rozmowę z kierownictwem jednostki, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń jednostki, terenu zewnętrznego i dwóch pojazdów Służby Więziennej przeznaczonych do transportu osadzonych. Ponadto przeprowadzili poufne rozmowy z osadzonymi i personelem oraz zapoznali się z prowadzoną na miejscu dokumentacją (w tym dokumentacją medyczną i informacjami zgromadzonymi w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności).

Swoje wstępne uwagi przedstawiciele KMPT przekazali kierownictwu jednostki w czasie rozmowy podsumowującej wizytę. 

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-03-14 14:37:18
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-03-15 09:45:07
Operator: Maciej Kuczyński