Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

Data
,

W dniach 6-9 listopada 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu powstał w 1958 r. Położony jest na terenie stanowiącym w przeszłości koszary wojskowe, otoczony jest lasem i jeziorem. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Lubuskie. 

Wizytacja obejmowała Całodobowe Oddziały Psychiatryczne Ogólne A, B i C.
Jej celem było sprawdzenie sposobu traktowania pacjentów i warunków ich pobytu, w celu wzmocnienia ochrony przed ryzykiem tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, albo karania.

Liczba łóżek w Całodobowych Oddziałach Psychiatrycznych Ogólnych wynosiła łącznie 189 (Oddział A posiadał 49 łóżek, Oddział B – 63 łóżka, Oddział C – 77 łóżek). 

Według stanu na dzień 7 listopada 2023 r. w oddziałach tych przebywało łącznie 152 pacjentów (w Oddziale A przebywało 42 pacjentów, w Oddziale B – 49 pacjentów, w Oddziale C – 61 pacjentów). 

W trakcie wizytacji przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępne rozmowy z Dyrektorem Szpitala i Naczelnym Pielęgniarzem, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń Szpitala (w tym izby przyjęć, oddziałów i terenu rekreacyjnego), przeprowadzili poufne rozmowy z pacjentami i pracownikami oraz zapoznali się z prowadzoną na miejscu dokumentacją. 

Pod koniec wizyty przedstawiciele KMPT przedstawili swoje wstępne uwagi Dyrektorowi Szpitala i wysłuchali jego uwag i wyjaśnień.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński