Wizytacja KMPT w w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczecinie.

Data
,

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, w dniu 3 listopada rozpoczął wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie.

Placówka dysponuje 60 miejscami dla dziewcząt niedostosowanych społecznie, natomiast w dniu rozpoczęcia wizytacji w MOW było 41 dziewcząt. Przedstawicielki KMPT odbyły rozmowę wstępną z p.o. Dyrektora MOW, Anną Hrynkiewicz-Pawłaszek i dwiema wychowankami oraz dokonały oglądu placówki.

W związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem u trzech wychowanek na podstawie wystąpienia u nich objawów typowych dla COVID-19, przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zakończyły wizytację stacjonarną drugiego dnia, tj. 4 listopada. 

Wizytacja będzie kontynuowana w kolejnych dniach w trybie zdalnym, tj. w formie wideorozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype. 

Szczegółowe wnioski zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-11-05 10:21:24
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-11-05 10:21:56
Operator: Grażyna Kalisiewicz