Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu

Data
,

W dniach 4-8 września 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (SOC) w Przemyślu, działającym w strukturze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem przeprowadzonych czynności, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków pobytu cudzoziemców przebywających w placówce oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Wizytowany Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla dorosłych mężczyzn. W ramach SOC funkcjonuje także areszt dla cudzoziemców. W dniu rozpoczęcia wizytacji stan ewidencyjny w placówce wynosił 93 osoby – w przypadku ośrodka oraz 10 cudzoziemców przebywających w areszcie.  

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z kierownikiem Strzeżonego Ośrodka, dokonali oglądu placówki, przeprowadzili także poufne rozmowy z wybranymi cudzoziemcami i przedstawicielami personelu. Wizytujący zapoznali się również z wybraną dokumentacją oraz sporządzili dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński