Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - ponowna kontrola

Data
,

W dniach 7-9 października 2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli (SOC). 
Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób przebywających w SOC, rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania, a także sprawdzenie realizacji zaleceń wynikających z Raportu Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz sprawdzenie realizacji zaleceń KMPT wydanych po wizytacji placówki, w dniach 16-17 lipca 2018 r.
Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz odbyli rozmowy z cudzoziemcami oraz z personelem. 
Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli. Jest Ośrodkiem o profilu męskim, w którym mogą przebywać jednocześnie 73 osoby. W dniu wizytacji przebywało w nim 49 cudzoziemców.
W trakcie wizytacji uznano, że niektóre zalecenia KMPT zostały zrealizowane, jak np. zamontowanie rolet w oknach, zapewnienie palarni w obu budynkach mieszkalnych, zorganizowanie drugiej sali z dostępem do komputerów czy też oddzielenie dokumentacji psychologicznej od medycznej. Dalszych prac i starań wymaga natomiast m.in realizacja rekomendacji w zakresie zapewnienie świadczenia usług psychologicznych przez kilka osób o kompetencjach w zakresie identyfikacji 
i wspierania osób o szczególnych potrzebach
Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 


 


 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-01-05 10:17:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2022-03-02 10:30:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk