Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Data

W dniu 20 lutego 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację niedawno oddanego do użytku nowego budynku o profilu rodzinnym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli (dalej: placówka, SOC, Ośrodek). Ze względu na fakt, że budynek nie był jeszcze zasiedlony przez cudzoziemców, delegacja KMPT ograniczyła swoje działania do weryfikacji warunków bytowych.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowę wstępną z Zastępcą Komendanta PSG – kierownikiem Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli oraz dokonali oglądu nowego obiektu oraz obszaru rekreacyjnego wokół budynku.

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-02-21 15:24:51
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2023-02-23 09:44:26
Opis: Zmiana informacji o sposobie przedstawienia sprawozdania z wizyty
Operator: Maciej Kuczyński
Data: 2023-02-21 15:27:53
Operator: Krzysztof Michałowski