Wizytacja KMPT w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Data

W dniu 19 stycznia 2022 r. przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Michał Żłobecki oraz Agnieszka Szmajdzińska z Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze RPO przeprowadzili równoczesne i niezależne wizytacje znajdującego się w obszarze właściwości Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Jest to placówka o profilu rodzinnym. 

Wizytacja KMPT ukierunkowana była zwłaszcza na sprawdzenie warunków detencji  w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, który został oddany do użytku po przeprowadzeniu gruntownego remontu. W zainteresowaniu wizytujących pozostawały także kwestie związane z funkcjonowaniem tymczasowego strzeżonego ośrodka w Białej Podlaskiej. 

Wizytujący przeprowadzili rozmowy z kierowniczką strzeżonego ośrodka, dokonali także oglądu wybranych pomieszczeń. W trakcie wizytacji dokonano analizy wybranej dokumentacji dostępnej w ośrodku, sporządzono także dokumentację fotograficzną.

W czasie prowadzonych czynności w placówce przebywały łącznie 143 osoby, w tym 134 w budynku przekazanym tymczasowo do użytku przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Z uwagi na zakończenie prac remontowych w ośrodku, łączna pojemność wynosi obecnie 388 miejsc. Kierowniczka Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców poinformowała wizytujących, iż począwszy od 24 stycznia br. nastąpi stopniowe zakwaterowanie w placówce rodzin z dziećmi, które dotychczas przebywały w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli. 

Warunki sanitarno-bytowe w wizytowanej placówce nie wzbudziły zastrzeżeń wizytujących. Na pozytywną ocenę zwraca zwłaszcza fakt, iż w toku prowadzonych prac remontowych zdemontowano kraty okienne, co stanowi realizację zalecenia KMPT. Pomieszczenia zostały odświeżone, generalnemu remontowi uległy zaś łazienki. Zgodnie z przekazaną informacją, ośrodek doposażony został w 11 komputerów, z których 10 oddanych zostanie do użytku cudzoziemców. 

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w późniejszym czasie.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-01-21 12:56:51
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-01-21 13:04:38
Operator: Grażyna Kalisiewicz