Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KWP z siedzibą w Radomiu.

Data

W dniu 24 października 2022r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  wizytowały Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia (PdOZ) Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

Przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyły poufne rozmowy z osobami zatrzymanymi i funkcjonariuszami pełniącymi służbę w PdOZ jak również z Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, która  nadzoruje funkcjonowanie PdOZ.

Delegacja zapoznała się także z wybraną dokumentacją oraz sporządziła dokumentację fotograficzną. 

Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 36 osób w 13 pokojach dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w PdOZ przebywało 5 osób zatrzymanych. 

Warunki bytowe oceniono jako bardzo dobre. W marcu bieżącego roku zakończył się generalny remont PdOZ. Pokoje dla zatrzymanych posiadają odpowiedni dostęp do światła dziennego, wentylacji oraz utrzymywane są w czystości. 

Jeden z pokoi dostosowany została do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Instalacja przywoławcza zamontowana została na obniżonej wysokości, dodatkowo jeden z przycisków umieszczony został przy łóżku dla osoby zatrzymanej. Pokój posiada odpowiednią przestrzeń manewrową. Do potrzeb tej grupy zatrzymanych dostosowano także łazienkę oraz toaletę, pomieszczenia te pozbawione są progów oraz wyposażone w specjalne uchwyty. 

PdOZ wyposażony został w wózek dla osób z niepełnosprawnością, dwa Automatyczne Zewnętrzne Defibrylatory (AED) oraz dwie torby medyczne typu R0 do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze przechodzą regularne szkolenia z ich użytkowania. 

W ocenie przedstawicielek KMPT zmian wymaga procedura przeprowadzania kontroli osobistej, która przeprowadzana jest wobec wszystkich osób zatrzymanych. Zdarzają się przypadki, że przebiega ona w sposób jednoetapowy. Zatrzymani najpierw muszą zdjąć odzież wierzchnią, a następnie bieliznę oraz wykonać przysiad. Ze względu na fakt, że jest to czynność potencjalnie poniżająca oraz wywołująca poczucie zawstydzenia u osób kontrolowanych, powinna być wykonywana w sposób dwuetapowy oraz tylko w określonych przypadkach.

Szczegółowe wnioski i zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-10-27 11:40:45
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-01-17 10:55:56
Operator: Grażyna Kalisiewicz