Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KWP w Krakowie.

Data

W dniu 14 listopada 2022r. przedstawicielka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz Zastępczyni Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach wizytowały Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych w Celu Wytrzeźwienia (PdOZ) Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. 

Przedstawicielki KMPT dokonały oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyły poufne rozmowy z osobami zatrzymanymi i funkcjonariuszami pełniącymi służbę w PdOZ jak również z Zastępcą Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która  nadzoruje funkcjonowanie PdOZ oraz Kierownikiem Sekcji Ochronnej.

Delegacja zapoznała się także z wybraną dokumentacją oraz sporządziła dokumentację fotograficzną. 

Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 86 osób w 37 pokojach dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w PdOZ przebywało 7 osób zatrzymanych. 

Warunki bytowe oceniono jako bardzo dobre. Pokoje dla zatrzymanych posiadają odpowiedni dostęp do światła dziennego, wentylacji oraz utrzymywane są w czystości. 

Dwa dwuosobowe pokoje dostosowane zostały do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Instalacja przywoławcza zamontowana została przy łóżkach dla osób zatrzymanych. Pokoje posiadają odpowiednią przestrzeń manewrową. Do potrzeb tej grupy zatrzymanych dostosowano także łazienkę oraz toaletę, pomieszczenia te pozbawione są progów oraz wyposażone w specjalne uchwyty. 

PdOZ wyposażony został w Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (AED) oraz torbę medyczną typu R0 do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W ocenie przedstawicielek KMPT zmian wymaga procedura przeprowadzania kontroli osobistej, która przeprowadzana jest wobec wszystkich osób zatrzymanych. Zdarzają się przypadki, że przebiega ona w sposób jednoetapowy. Zatrzymani najpierw muszą zdjąć odzież wierzchnią, a następnie bieliznę oraz wykonać przysiad. Ze względu na fakt, że jest to czynność potencjalnie poniżająca oraz wywołująca poczucie zawstydzenia u osób kontrolowanych, powinna być wykonywana w sposób dwuetapowy oraz tylko w określonych przypadkach.

Szczegółowe wnioski i zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-11-17 15:30:40
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-01-27 11:13:05
Operator: Grażyna Kalisiewicz