Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Grodzisku Wielkopolskim.

Data

18 lipca 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem. 

Przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły rozmowy z Komendant Komendy Powiatowej Policji oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji. W ramach prowadzonych czynności dokonano również oglądu pomieszczeń PdOZ, poddano analizie wybraną dokumentację oraz zapoznano się z monitoringiem z pobytu wybranych osób zatrzymanych. 

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych dysponuje łącznie 7 miejscami (w trzech celach; dwóch dwuosobowych oraz jednej trzyosobowej). W czasie wizytacji w PdOZ nie przebywały żadne osoby zatrzymane. KMPT ocenił panujące w placówce warunki bytowe jako bardzo dobre. PdOZ KPP w Grodzisku Wielkopolskim mieści się w wybudowanym kilka lat temu budynku. Pomieszczenia są jasne, czyste, zadbane, z odpowiednią ilością światła dziennego oraz odpowiednią wentylacją. 

Przedstawicielki Krajowego Mechanizmu zwrócili uwagę na następujące kwestie wymagające poprawy:

•   w jednej z wizytowanych cel regulamin wydrukowany był poprzez umieszczenie dwóch stron na jednym arkuszu w formacie A4, co w istotny sposób utrudnia zapoznanie się z nim, a dla osób mających problemy ze wzrokiem może uniemożliwiać zapoznanie się z regulaminem; w innej celi regulamin był dostępny jedynie w części (w pozostałej prawdopodobnie został zerwany); 

•    osobom zatrzymanym nie zapewnia się pomocy tłumacza; w trakcie analizy dokumentacji cudzoziemców osadzanych w wizytowanym PdOZ w ostatnim czasie ustalono, że w protokołach zatrzymania tych osób nie wskazano w jakim języku porozumiewał się zatrzymany; w protokołach wskazywano, że zatrzymany oświadcza, że jest zdrowy, nie żąda kontaktu z adwokatem czy powiadomienia o zatrzymaniu osoby trzeciej, a jednocześnie z dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza kilkanaście minut później wynikało, że przeprowadzenie wywiadu medycznego z tymi osobami nie było możliwe;

•    z analizy monitoringu z jednego z pobytów wynikało, że światło w celi pozostawało zapalone przez całą noc; zatrzymanemu należy zapewnić możliwość spoczynku nocnego w odpowiednich warunkach; w trakcie nocy światło w celach powinno być gaszone;

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-07-21 10:39:40
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2022-07-21 10:47:57
Operator: Grażyna Kalisiewicz