Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu

Data

W dniu 20 listopada 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu. Pomieszczenie posiada 7 miejsc (3 pokoje). W trakcie wizytacji w placówce nie przebywały osoby zatrzymane.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w jednostce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób zatrzymanych i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowy z funkcjonariuszami, dokonali oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji.

Szczegółowe informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono odpowiedź organu
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński