Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KMP we Wrocławiu

Data

W dniu 19 lipca 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz Biura Terenowego RPO we Wrocławiu przeprowadzili niezapowiedzianą wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KMP we Wrocławiu.

Placówka przeznaczona jest dla 61 osób, z powodu wyłączenia niektórych cel, w dniu wizytacji rzeczywista pojemność wynosiła 52 miejsca. W chwili rozpoczęcia wizytacji w PdOZ przebywało 11 osób pozbawionych wolności.

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. Dodatkowo celem wizytacji było zweryfikowanie przygotowania jednostki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa.
Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili poufne rozmowy z czterema zatrzymanymi oraz funkcjonariuszami pełniącymi służbę w PdOZ a także przeanalizowali dostępną na miejscu dokumentację.

Wszystkie osoby przyjmowane do PdOZ poddawane są sprawdzeniu prewencyjnemu, które każdorazowo przybiera formę kontroli osobistej z rozebraniem do naga. KMPT stoi na stanowisku, że taka praktyka powinna mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach. Ponadto wizytujący otrzymali sygnały mogące świadczyć o ksenofobicznym zachowaniu niektórych funkcjonariuszy podczas przeprowadzania tej czynności. 

W celach gdzie przebywali zatrzymani było duszno. Osoby te nie miały wiedzy o możliwości skorzystania z łaźni. 

Pomimo funkcjonowania Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym zdarza się, że do PdOZ trafiają także osoby do wytrzeźwienia. KMPT od wielu lat zwraca uwagę, że umieszczanie osób pod wpływem alkoholu w jednostkach policji jest problemem systemowym. Nie można bowiem zapewnić im odpowiedniej pomocy medycznej w przypadku nagłego zagrożenia życia.

Na terenie PdOZ nie jest dostępna lista adwokatów ani radców prawnych. W opinii funkcjonariuszy zapewnienie kontaktu z obrońcą, jeśli osoba zatrzymywana wyrazi taką wolę, należy wyłącznie do policjantów biorących udział w zatrzymaniu, którzy sporządzają protokół z tej czynności. Taka praktyka budzi wątpliwości KMPT.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

    
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-09-01 10:19:32
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-09-23 11:06:03
Operator: Grażyna Kalisiewicz