Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Data

13 października 2022 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. 

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie traktowania i warunków pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ oraz przedstawienie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem oraz karaniem. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Prewencji oraz Kierownikiem PdOZ pełniącym służbę w jednostce. W ramach prowadzonych czynności dokonano również oglądu pomieszczeń PdOZ, poddano analizie wybraną dokumentację oraz przeprowadzono rozmowy z osobami zatrzymanymi przebywającymi w PdOZ.  

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych dysponuje łącznie 27 miejscami (w dwunastu pomieszczeniach; dziewięciu dwuosobowych oraz trzech trzyosobowych). W czasie wizytacji w PdOZ przebywały cztery osoby zatrzymane. KMPT ocenił panujące w placówce warunki bytowe jako bardzo dobre.

Budynek, w którym mieści się PdOZ KMP w Toruniu przeszedł remont, który zakończył się w styczniu 2021 roku. Pomimo znacznego obłożenia PdOZ w ciągu roku,  pomieszczenia pozostają zadbane, czyste, z odpowiednią ilością światła dziennego oraz wentylacją. 

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu zwrócili uwagę na następujące kwestie wymagające poprawy:

•   we wszystkich pomieszczeniach dla osób zatrzymanych regulaminy znajdowały się jedynie za kratami, co w istotny sposób utrudniać może zapoznanie się z nim, a osobom mającym problemy ze wzrokiem może uniemożliwiać zapoznanie się z regulaminem; 
•  jednostka nie dysponowała biustonoszami zastępczymi dla zatrzymanych, które mogłyby by udostępniane w przypadku konieczności odebrania biustonosza należącego do zatrzymanej ze względów bezpieczeństwa.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-10-17 11:07:09
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2023-01-31 11:35:19
Operator: Grażyna Kalisiewicz