Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu

Data

W dniu 13 listopada 2023 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadziły wizytację Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu. W placówce jest 15 miejsc przeznaczonych dla nieletnich chłopców i dziewcząt.

Celem wizytacji KMPT było sprawdzenie sposobu traktowania nieletnich przebywających w jednostce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawienie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe wnioski i zalecenia z wizytacji przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński