Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy

Data

W dniu 9 kwietnia 2024 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowały Policyjną Izbę Dziecka w Legnicy.

Celem wizytacji było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji nieletnich oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Wizytowana Policyjna Izba Dziecka funkcjonuje w ramach Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W czasie wizytacji przebywały w niej dwie osoby nieletnie. 

W trakcie wizytacji przedstawicielki KMPT przeprowadziły wstępną rozmowę z Kierownikiem Policyjnej Izby Dziecka, dokonały oglądu pomieszczeń, przeprowadziły poufne rozmowy z nieletnimi oraz funkcjonariuszami, zapoznały się z prowadzoną na miejscu dokumentacją oraz sporządziły dokumentację fotograficzną.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński