Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Straży Granicznej w Warszawie i Placówce Straży Granicznej Warszawa - Okęcie

Data

W dniu 17 lutego 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytacje w Placówce Straży Granicznej w Warszawie oraz w zlokalizowanej na Lotnisku Chopina Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie.

Prowadzone czynności ukierunkowane były zwłaszcza na sprawdzenie sposobu traktowania i warunków detencji cudzoziemców, wobec których podjęto działania zmierzające do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

W trakcie wizytacji przedstawiciele KMPT odbyli rozmowy z kierownictwem obydwu placówek oraz pełniącymi w nich służbę funkcjonariuszami. Zapoznali się także z wybraną dokumentacją.

W PSG w Warszawie wizytujący dokonali oglądu Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), do którego przyjęci mogą zostać obcokrajowcy, w przypadku których wystąpiły przejściowe problemy z realizacją przymusowego powrotu.

Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu udali się również do zlokalizowanych na Lotnisku Chopina pomieszczeń, w których cudzoziemcy oczekują na deportację. Odbyli tam rozmowy z czterema osobami, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe ustalenia i rekomendacje przedstawione zostaną w późniejszym czasie.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-02-21 12:38:01
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski