Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki „Zielona Kraina” w Warszawie.

Data
,

W dniach 1-2 sierpnia 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadziły wizytację prewencyjną Placówki Całodobowej Opieki „Zielona Kraina” w Warszawie położonej przy ul. Olesin 114 C. 

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób przybywających w placówce całodobowej opieki i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Przedstawicielki KMPT przeprowadziły na osobności rozmowy z personelem oraz pensjonariuszami, dokonały oglądu placówki oraz analizy wybranej dokumentacji.

Dom „Zielona Kraina ” przeznaczony jest dla osób dorosłych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Placówka dysponuje 24 miejscami. W dniach wizytacji w Domu przebywało 23 pensjonariuszy, w tym jedna osoba ubezwłasnowolniona. 

Warunki bytowe w wizytowanej jednostce zostały ocenione jako bardzo dobre. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dysponuje ona pokojami 1, 2 oraz 3 osobowymi, wszystkie z łazienkami. 

Mocną stroną wizytowanej jednostki jest pokrycie kosztów dodatkowej konsultacji specjalistycznej np. psychiatra, neurolog, jeżeli rodzina nie jest w stanie opłacić leczenia. Ponadto w placówce możliwe jest posiadanie zwierzęcia domowego. 

Z obszarów wymagających poprawy KMPT zwraca uwagę na brak zatrudnionego psychologa oraz brak dostępu personelu do superwizji. 

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dalsze obserwacje i rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, przedstawione zostaną w końcowym raporcie. 
 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono odpowiedzi organów
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Grażyna Kalisiewicz