Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki - Rodzinnym Domu Opieki "Staś" w Gnojniku.

Data
,

W dniach 7-9 września 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Rodzinny Dom Opieki Staś, zlokalizowany pod adresem: Gnojnik 740, 32-864 Gnojnik. 

Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania, warunków pobytu mieszkańców i przedstawienie zaleceń, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania. Dodatkowo zweryfikowano też przygotowanie placówki na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz odbyli poufne rozmowy z mieszkańcami, personelem i osobami odwiedzającymi swoich bliskich w placówce. 

Rodzinny Dom Opieki Staś jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie zezwolenia Wojewody Małopolskiego i wpisana do rejestru tego typu placówek. 

Podmiotem prowadzącym dom opieki jest spółka Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik I Sp. z o.o. z siedzibą w Gnojniku (KRS: 0000738897).

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. (znak WP-III.9423.11.2020) pojemność placówki wynosi 96 miejsc. W czasie wizytacji KMPT w placówce przebywało 78 mieszkańców, w tym 3 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. 

Warunki bytowe zostały ocenione przez przedstawicieli KMPT jako bardzo dobre. Mieszkańcy zakwaterowani byli w pokojach 2 osobowych (jeden pokój był 3 osobowy) z dostępem do łazienki. Wszystkie pomieszczenia były utrzymane w czystości i odpowiednio wyposażone. 

Wizytujący nie otrzymali sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców przez personel. Przeciwnie, opinie na temat pracowników były bardzo dobre. 
W czasie swojego pobytu przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę na empatię 
i profesjonalizm pracowników. Mieszkańcy byli też zadbani pod względem higienicznym.

Mieszkańcy mogli swobodnie poruszać się po terenie domu, spędzać czas na zewnętrznym terenie rekreacyjnym, mieli dostęp do telefonu oraz możliwość odwiedzin przez swoich bliskich. Odwiedziny odbywały się w specjalnym pokoju odwiedzin lub na terenie zewnętrznym (placówka posiada pięknie utrzymany teren zielony, na którym znajdują się m.in. altanki, stoliki i krzesełka).

Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę pielęgniarską. Mieszkańcy mają też codzienny dostęp do lekarza, możliwość udziału w zajęciach rehabilitacji i konsultacji z psychologiem (psycholog dostępny jest raz w tygodniu przez trzy godziny). 

Prawie wszyscy mieszkańcy byli zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Placówka dysponuje prewencyjnymi środkami ochrony osobistej – maseczkami, rękawiczkami, fartuchami, ochraniaczami na buty i płynem do dezynfekcji rąk.

Szczegółowe wnioski oraz zalecenia KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-09-24 10:08:30
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz
Data: 2021-10-18 10:19:23
Operator: Grażyna Kalisiewicz