Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki - Rodzinnym Domu Opieki „Mirabelka” w Warszawie.

Data
,

W dniach 2- 3 sierpnia 2022 r. przedstawicielki Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowały Rodzinny Dom Opieki „Mirabelka” Agnieszka Kwiatkowska, w Warszawie przy ul. Olesin 129.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób przybywających w placówce całodobowej opieki i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Zespół wizytujący dokonał oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznał się z wybraną dokumentacją oraz odbył poufne rozmowy z mieszkańcami i personelem placówki.

Rodzinny Dom Opieki „Mirabelka” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami oraz w podeszłym wieku. Pojemność placówki wynosi 32 miejsca. W czasie wizytacji KMPT w placówce przebywało 31 mieszkańców (1 osoba przebywała na przepustce) w tym jedna ubezwłasnowolniona. 

Warunki bytowe zostały ocenione przez przedstawicielki KMPT jako przeciętne. W placówce wyczuwalny był nieprzyjemny zapach. 

Zespół wizytujący dostrzegł potrzebę zapewnienia pensjonariuszom opieki psychologicznej jak również zapewnienia terapii zajęciowej. W ocenie delegacji zagwarantowana w placówce opieka lekarska i pielęgniarska jest niewystarczająca, a liczba zatrudnionych opiekunek zbyt mała. 

Szczegółowe wnioski i zalecenia przedstawione zostaną w raporcie powizytacyjnym. 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2022-08-04 23:34:52
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz