Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki „Rodzinny Dom Opieki” w Starych Babicach

Data
,

W dniach 8–9 listopada 2023 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (dalej: KMPT) przeprowadzili wizytację Placówki Całodobowej Opieki „Rodzinny Dom Opieki”, mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 233 w Starych Babicach (dalej: placówka, Dom).

Celem przeprowadzonych czynności, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzenie sposobu traktowania i warunków pobytu mieszkańców placówki oraz przedstawienie rekomendacji, które wzmocnią ich ochronę przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Wizytowany Dom jest przeznaczony dla maksymalnie 26 osób w podeszłym wieku. W dniu rozpoczęcia wizytacji w placówce przebywało 19 osób.

Przedstawiciele KMPT przeprowadzili wstępną rozmowę z właścicielem placówki oraz dokonali oglądu pokoi mieszkalnych i przestrzeni wspólnych. Ponadto zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Wizytujący przeprowadzili również poufne rozmowy z mieszkańcami i personelem.

Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Załączono raport z wizytacji
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński